Ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige is een persoon die door gerijpte en doorleefde ervaring van tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid in staat is om de kennis die niet door studie of onderwijs maar door deze ervaring is opgedaan – de zogeheten ervaringsdeskundigheid – te benutten. De ervaringsdeskundige benut deze kennis door soortgelijke ervaringen van anderen te verhelderen, door lotgenoten te helpen, door als klankbord te dienen voor beleidswijzigingen of technische innovaties die gericht zijn op verbetering van het betreffende ervaringsdomein, of door te ondersteunen bij programma’s die bijvoorbeeld gericht zijn op armoedepreventie en het voorkomen en afwennen van een ongezonde of onwenselijke levensstijl. (Bron: Wikipedia)

Piekernie beschikt over heel wat leden die hun ervaringsdeskundigheid willen delen met lotgenoten. Deskundigheid op het vlak van EDL (ervaringen dagelijks leven), rolstoel, woningaanpassing (nieuwbouw/verbouwing), autoaanpassing, thuiszorg, PAB, seksualiteit/kinderwens, reizen, hobby’s… Deze leden zijn bereid daarover te spreken (in groep of individueel) met patiënten opgenomen in het revalidatiecentrum of na hun ontslag.
Zit jij met een vraag, aarzel niet om ons te contacteren via info@piekernie.org. Of via Leen en Matthias (kiné 0K7), Ilse en Nico (kiné -1K7). Wij brengen jou dan in contact met een ervaringsdeskundige.