Piekernie

Piekernie vzw is een vereniging voor personen met een beperking (dwarslaesie, Guillain Barré, polytrauma, amputatie).

Missie Piekernie vzw:

Behartigen van de belangen van personen met een beperking, in het bijzonder het nastreven van hun emancipatie en hun zelfbewustwording om te komen tot hun totale integratie in de samenleving.


 

 

 

 

Visie Piekernie vzw:

Hen zo vroeg en zo veel mogelijk in contact brengen met ervaringsdeskundigen.

Organiseren van individueel dienstbetoon en dienstverlening, van vormingsactiviteiten, van ontspanningsactiviteiten en geven en verstrekken van allerhande informatie aan alle leden en aan derden.


Een dwarslaesie

Een dwarslaesie is een moeilijk woord voor ruggenmergletsel, dit is een beschadiging van het ruggenmerg en/of de zenuwwortels in het wervelkanaal als gevolg van een ziekte of traumatisch letsel. Het meest zichtbare gevolg is een verlamming van de onderste en soms ook de bovenste ledematen, afhankelijk van waar het ruggenmerg precies beschadigd is. Personen met een dwarslaesie verplaatsen zich dan ook (meestal) in een rolstoel. Iemand met een dwarslaesie heeft ofwel een para- ofwel een tetraplegie.

 

– Paraplegie: ruggen of lendenwervels zijn beschadigd. De romp is gedeeltelijk verlamd, de beide benen volledig.

 

– Tetraplegie: het ruggenmerg is beschadigd ter hoogte van de halswervels. Zowel armen en benen zijn verlamd.

 

 


 

 

 

Gevolgen dwarslaesie
Fysiek

Verlamming van de spieren wat actieve willekeurige bewegingen onmogelijk maakt
wegvallen of verminderen van het gevoel in in de verlamde lichaamsdelen: aanraken, pijn, warmte/ koude, … worden niet meer of minder waargenomen, blaas- en darmstoornissen (problemen met het onder controle houden van urine en/of stoelgang)

Psychosociaal

Een dwarslaesie overkomt je volledig onverwacht, van het ene op het andere moment in je leven. Problemen en veranderingen situeren zich dan ook niet enkel op het fysieke vlak, maar ook op andere domeinen, onder andere:

– Relaties met partner, familie, vrienden, … veranderen vaak
– Sociale reïntegratie: terug onder de mensen komen, activiteiten buitenshuis heropnemen …
– Zelfredzaamheid: leren omgaan met de hulpafhankelijkheid van je (directe) omgeving voor soms kleine dingen zoals verzorging, toilet, een maaltijd voorbereiden, iets aangereikt krijgen, op een stoep geholpen worden …
– Op professioneel vlak is werken soms niet meer mogelijk of moet naar ander, meer aangepast werk gezocht worden
– Vrijetijdsbesteding: je kan je favoriete hobby’s en sporten van voordien niet meer beoefenen

Oorzaken

– Ongeval (verkeer, werk, thuis, sport …)
– Ontsteking van de zenuwen/ruggenmerg of andere ziekte
– Tumor of uitzaaiing
– Bloeding
– Aangeboren afwijking

Doelstellingen Piekernie vzw

Actieve inzet voor de totale reïntegratie van personen met een beperking door het aanbieden van:

Informatie

– Persoonlijke contacten met ervaringsdeskundigen
– Praatcafé’s & informatierondes
– Via telefoon, mail, website & facebook
– 3-maandelijks tijdschrift “’t Piekernietje”

Ontspanning

– Bioscoopbezoek
– Uitstappen
– Etentjes
– Jaarlijks eetfestijn

Evenementen in de kijker:

Strandzeilen

 

 

De Panne

24 juni 2023. Info volgt.

 

Eetfestijn

 

 

RC

15 augustus 2023. Info volgt.